mapa serwisudrukuj

Poprawa jakości wody w Brzeźnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie stwierdza wygaśnięcie decyzji z dnia 25 września 2008 r. w sprawie dezynfekcji wody w wodociągu publicznym Brzeźno. Wyniki badania próbek wody pobranych z w/w wodociągu w dniach 09.10.2008 r. i 16.10.2008 r. wykazały, że pod względem mikrobiologicznym jakość wody odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417).