mapa serwisudrukuj

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym Trzepowo, gm. Przywidz z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody i wydał decyzję nakazującą unieruchomienie w/w wodociągu oraz nakazującą Gminie Przywidz podjęcie działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie jakości wody przeznaczonej do spożycia do obowiązujących norm sanitarnych. Wodociąg publiczny Trzepowo zaopatruje w wodę miejscowość Trzepowo oraz część miejscowości Borowina gm. Przywidz. Liczba odbiorców zaopatrywanych w wodę wynosi ok. 350 osób

OHK SMW 2015-01-13
Agnieszka Kietlińska
Przyczyna: