mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 14 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Łomża

Białystok, dnia 2010.07.022.

 

HK. 4131-16/1-6/2010

 

 

Komunikat nr 14

dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Łomża

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż badania próbek wody pobranych w dniach: 22.06.2010r. i 28.06.2010r.przez pracownika PSSE w Łomży z wodociągu miejskiego w Łomży w punktach monitoringowych (Bursa ul. Polna 16, Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Ks. Anny 18, Zespół Szkół Weterynaryjnych ul. Stacha Konwy13) wykazały, że woda odpowiada warunkom mikrobiologicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr  61, poz. 417 z późn. zm).

 

Wodociąg Łomża zaopatruje ok. 63 tys. mieszkańców miasta Łomży.

Produkcja wody wynosi - 6831m3  na dobę, długość sieci - 197,8 km.

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

   w Białymstoku

dr  n. med. Alicja  Gabrylewska