mapa serwisudrukuj

Ocena zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia na terenie województwa lubuskiego w 2007 roku.

Województwo lubuskie zajmuje środkowozachodnią część Polski o powierzchni 13 989 km2. Województwo podzielone jest na 12 powiatów ziemskich: gorzowski, krośnieński, międzyrzecki, nowosolski, słubicki, strzelecko – drezdenecki, sulęciński, świebodziński, wschowski, zielonogórski, żagański i żarski oraz 2 powiaty grodzkie: Gorzów Wlkp. i Zielona Góra. W skład powiatów wchodzą 83 gminy, w tym: 9 miejskich, 33 miejsko – wiejskie i 41 wiejskich. Na obszarze województwa znajdują się: 42 miasta, 1376 miejscowości wiejskich i 1017 sołectw.

Zasobność w wody podziemne województwa lubuskiego jest dobra w części północnej i średnia w części południowej. Wody podziemne zaliczają się głównie do regionu Środkowopolskiego, tylko obszar południowo – wschodni należy do regionu Przedsudeckiego. Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych województwa stanowią ok. 4,8 % zasobów całego kraju.

Więcej informacji w załączeniu.