mapa serwisu

Informacje o PIS

Organizacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Inspekcja Sanitarna została powołana w celu ochrony zdrowia przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.

Finansowanie PIS

Struktura organizacyjna PIS

Historia PIS