mapa serwisudrukuj

Idea i cele budowy portalu.

Ideą budowy portalu Monitoringu Jakości Sanitarnej Wody jest stworzenie miejsca, gdzie można by w sposób jednolity i uporządkowany publikować informacje na temat jakości sanitarnej wody. Portal jest dostępnym publicznie wyjściem całego systemu Monitoringu Jakości Sanitarnej Wody, gdzie są publikowane komunikaty, oceny jakości wody – od pojedynczych ujęć wody, aż po cały kraj, różnego typu raporty, analizy, aktualności dotyczące systemu monitoringu czy wody.

Portal ma za zadanie ułatwić wywiązywanie się Inspekcji z jej ustawowych obowiązków informowania o jakości wody w Polsce władz samorządowych i państwowych, mediów oraz oczywiście społeczeństwa. Pełni też rolę edukacyjną – dane publikowane w portalu są cennym źródeł informacji dla naukowców, nauczycieli i uczniów.