mapa serwisudrukuj

KOMUNIKAT Nr 30 dotyczący odwołania zakazu kąpieli w kąpielisku morskim w Międzyzdrojach

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie działając na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jt. Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.),  art. 163 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2005r Nr 239, poz. 2019 z póź. zm,), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. Nr 183, poz. 1530) oraz § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358):

 

orzeka:

 

odwołanie zakazu kąpieli w kąpielisku morskim w powiecie kamieńskim w miejscowości Międzyzdroje z na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim:

        Nr PS-N-HK-4415-600-74/08 z dnia 02.10.2008r. na odcinku od Bazy Rybackiej do Molo

        Nr PS-N-HK-4415-600-77/08 z dnia 02.10.2008r. na odcinku od Molo do punktu przy Radarze

        Nr PS-N-HK-4415-600-78/08 z dnia 02.10.2008r. na odcinku od Punktu przy Radarze do Lubiewa

 

 

 

Aktualne informacje o przydatności wody do kąpieli dostępne są na stronie BIP Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinie www.wsse.szczecin.pl