mapa serwisudrukuj
Wykaz laboratoriów wykonujących badania w zakresie załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi funkcjonujących w strukturach Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz laboratoriów zewnętrznych, o zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną systemie jakości w woj. wielkopolskim (dane na dzień 06.10.2008 r.).

Więcej informacj uzyskasz na stronie www.wsse-poznan.pl w zakładce komunikaty