mapa serwisudrukuj

Poprawa jakości wody w instalacji budynku Szkoły w Sząbruku

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie 3 marca 2010 r. stwierdził wygaśnięcie decyzji z dnia 1 grudnia 2009 r. dotyczącej doprowadzenia jakości wody w instalacji wewnętrznej Szkoły w Sząbruku pod względem mikrobiologicznym do wymaganych norm.

Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z wodociągu wykazały, że pod względem mikrobiologicznym jakość wody odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417).
KP