mapa serwisudrukuj

Warunkowa przydatność wody do spożycia w Barczewku

    Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 8 kwietnia 2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Barczewku ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody – obecność bakterii grupy coli.

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie nakazał w terminie do 23 kwietnia 2013 r. doprowadzić jakość wody w wodociągu do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm) oraz w trybie natychmiastowym wprowadzić dezynfekcję wodociągu do czasu uzyskania wody o właściwej jakości zdrowotnej.

    Wodociąg publiczny w Barczewku zaopatruje jedną miejscowość – 532 mieszkańców.

 

 
KP