mapa serwisudrukuj

2014-08-18 – wodociąg publiczny Martiany

     Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 14 sierpnia 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Martiany ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne bakteriami grupy coli.

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie nakazał w trybie natychmiastowym doprowadzić jakość wody pod względem zawartości bakterii z grupy coli do norm sanitarnych określonych w załączniku nr 3A Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.).

     Wodociąg publiczny Martiany zaopatruje cztery miejscowości - 391 mieszkańców.

KP