mapa serwisudrukuj

Bakteriologiczne zanieczyszczenie wody

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, iż 24 września 2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu Sterławki Średnie gm. Ryn.
W związku z bakteriologicznym zanieczyszczeniem wody (bakterie grupy coli) nakazał w trybie natychmiastowym wprowadzić dezynfekcję wody.
Mieszkańcy zostali poinformowani o konieczności spożywania wody po jej przegotowaniu.
Wodociąg zaopatruje w wodę 1719 mieszkańców z terenu 13 miejscowości.
KP