mapa serwisudrukuj

Poprawa jakości wody w wodociągu publicznym Sterławki Średnie (powiat giżycki)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku stwierdził wygaśnięcie decyzji z dnia 24 września 2009 r. w sprawie dezynfekcji wody w wodociągu publicznym Sterławki Średnie.

Wyniki badania próbek wody pobranych z wodociągu wykazały, że pod względem mikrobiologicznym jakość wody odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

KP