mapa serwisudrukuj

2014.06.09 - wodociąg lokalny Spychowo PKP

    Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 2 czerwca 2014r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu lokalnym Spychowo PKP ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody bakteriami Escherichia coli oraz enterokoków.

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie zakazał w trybie natychmiastowym spożywania wody przez ludzi oraz nakazał w trybie natychmiastowym zapewnić odbiorcom wodę o właściwych parametrach z innego źródła.

    PPIS w Szczytnie nakazał doprowadzić jakość wody do norm określonych w załączniku nr 1A i 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

     Wodociąg lokalny Spychowo PKP zaopatruje jedną miejscowość - 18 mieszkańców.

KP