mapa serwisudrukuj

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody w Jezioranach i Radostowie (pow. olsztyński)

      Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie decyzjami z 24 lipca 2014 r. wydanymi na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdził w wodociągach publicznych Jeziorany i Radostowo warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na obecność bakterii grupy coli. PPIS w Olsztynie nakazał w terminie do 8 sierpnia 2014 r. doprowadzenie wody do właściwych norm sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2007 r. nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

KP