mapa serwisudrukuj

Wodociąg w Różnowie (pow. olsztyński)

      Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie 23 września 2013 r. stwierdził wygaśnięcie swojej decyzji z 9 września 2013 r. dotyczącej doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym w Różnowie do norm sanitarnych określonych w załączniku nr 1 A i 3 A w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). W związku z powyższym decyzja z 9 września 2013 r. stała się bezprzedmiotowa.
KP