mapa serwisudrukuj

Poprawa jakości wody w wodociągu zakładowym Bałcyny (powiat ostródzki)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie stwierdza wygaśnięcie decyzji z dnia 29 października 2008 r. dotyczącej dezynfekcji wody w wodociągu zakładowym Bałcyny. Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z w/w wodociągu wykazały, że pod względem mikrobiologicznym jakość wody odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr. 61, poz. 417).
KP