mapa serwisudrukuj

Brak przydatności wody do spożycia w instalacji wewnętrznej budynku szkoły w Sząbruku (powiat olsztyński)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że 1 grudnia 2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie stwierdził brak przydatności wody do spożycia w instalacji wewnętrznej budynku szkoły w Sząbruku, zaopatrywanej przez wodociąg publiczny w Sząbruku. W pobranych próbkach wody stwierdzono obecność bakterii Pseudomonas aeruginosa.


W związku z powyższym wprowadzono natychmiastową dezynfekcję wody w instalacji wewnętrznej.

PPIS w Olsztynie zakazał spożywania wody oraz nakazał zapewnić odbiorcom wodę o właściwych parametrach z innego, zastępczego źródła.

PPIS w Olsztynie nakazał doprowadzić jakość wody w instalacji wewnętrznej szkoły w Sząbruku pod względem mikrobiologicznym do norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) w terminie do dnia 15 grudnia 2009 r.

KP