mapa serwisudrukuj

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne wody - Nowa Kaletka, Gębałka, Wydminy

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 23 października 2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym w Nowej Kaletce ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody bakteriami grupy coli oraz Escherichia coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie zakazał w trybie natychmiastowym spożywania wody przez ludzi oraz nakazał w trybie natychmiastowym zapewnić odbiorcom w wodę o właściwych parametrach z innego źródła.

PPIS w Olsztynie nakazał doprowadzić jakość wody do norm określonych w załączniku nr 1A i 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm) w terminie do 6 listopada 2012 r.

 

************************************

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 18 października 2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Gębałka ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody – obecność bakterii grupy coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie nakazał do 2 listopada 2012 r. doprowadzić jakość wody do norm określonych w załączniku nr 3A Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm) oraz w trybie natychmiastowym wprowadzić dezynfekcję wodociągu do czasu uzyskania wody o właściwej jakości zdrowotnej.

Wodociąg publiczny Gębałka zaopatruje cztery miejscowości – 394 mieszkańców.

 

************************************

 Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 22 października 2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Wydminy ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody – obecność bakterii grupy coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku nakazał do 6 listopada 2012 r. doprowadzić jakość wody do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm) oraz w trybie natychmiastowym wprowadzić dezynfekcję wodociągu do czasu uzyskania wody o właściwej jakości zdrowotnej.

Wodociąg publiczny Wydminy zaopatruje siedem miejscowości – 3351 mieszkańców.

KP