mapa serwisudrukuj

Poprawa jakości wody w wodociągu publicznym Targowo (powiat szczycieński)

     Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie 4 grudnia 2012 r. stwierdził wygaśnięcie swojej decyzji z 1 października 2012 r. dotyczącej doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Targowo do norm sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia. Strona przeprowadziła prawidłową dezynfekcję sieci wodociągowej, w wyniku której jakość wody odpowiada obowiązującym normom.

     W związku z powyższym decyzja z 1 października 2012 r. stała się bezprzedmiotowa.

Wodociąg zaopatruje w wodę sześć miejscowości (940 osób).

KP