mapa serwisudrukuj

Warunkowa przydatność wody do spożycia w Rantach

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 15 października 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Ranty ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody – obecność bakterii grupy coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku nakazał w trybie natychmiastowym doprowadzić jakość wody do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz w trybie natychmiastowym wprowadzić dezynfekcję wodociągu do czasu uzyskania wody o właściwej jakości zdrowotnej.

Wodociąg publiczny Ranty zaopatruje w wodę jedną  miejscowość – 128 mieszkańców.

KP