mapa serwisudrukuj

Zmiana terminu wykonania decyzji - dotyczy wodociągu Barciany

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 10 sierpnia 2011r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie zmienił termin wykonania obowiązku zawartego w decyzji z dnia 14 lipca 2011 roku znak: HK.9020.4.63.2011 w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia w wodociągu Barciany (powiat kętrzyński) ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne ogólną liczbą bakterii w 22o+/-2oC po 72h w sposób następujący: punkt 1 należy wykonać w terminie do dnia 31.08.2011r.
KP