mapa serwisudrukuj

Wodociąg publiczny w Łukcie (powiat ostródzki)

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 15 stycznia 2010 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Łukcie. W pobranych próbkach wody stwierdzono przekroczenie najwyższej dopuszczalnej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22ºC i 36 ºC.

PPIS w Ostródzie nakazał doprowadzić jakość wody do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) w terminie do 1 lutego 2010 r. oraz w trybie natychmiastowym wprowadzić dezynfekcję wodociągu do czasu uzyskania wody o właściwej jakości zdrowotnej.

Ponadto PPIS w Ostródzie wydał komunikat informujący o jakości wody w wodociągu publicznym w Łukcie.

Wodociąg zaopatruje w wodę 14 miejscowości (2945 osób).

KP