mapa serwisudrukuj

Wodociąg Gajówki - warunkowa przydatność wody

     Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 28 czerwca 2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Gajówki ze względu na wysoki wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów w 22ºC. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie nakazał doprowadzić jakość wody do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) w terminie do 31 sierpnia 2013 r. oraz w trybie natychmiastowym wprowadzić dezynfekcję wodociągu do czasu uzyskania wody o właściwej jakości zdrowotnej.

     Wodociąg zaopatruje w wodę pięć miejscowości (406 mieszkańców).

KP