mapa serwisudrukuj

Warunkowe korzystanie z wody w Sząbruku

     Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 30 listopada 2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie wydał decyzję zezwalającą na korzystanie warunkowo do 10 grudnia 2012 r. z wody surowej z wodociągu publicznego w Sząbruku podawanej bezpośrednio ze studni.

     Brak uzdatniania wody podyktowany jest koniecznością wykonywania awaryjnego remontu filtrów ciśnieniowych Stacji Uzdatniania Wody w Sząbruku.

     Wodociąg zaopatruje pięć miejscowości – 1623 mieszkańców.

KP