mapa serwisudrukuj
Przyczyna:
Obecność bakterii grupy coli.
Rejon:
Wodociąg w miejscowości  Biała  Giżycka  - zaopatrujący w  wodę 5 miejscowości  (622 osoby)
Konsekwencje:
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w dniu 19 listopada 2008 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Biała Giżycka. W pobranych próbkach wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli.
W związku z powyższym wprowadzono natychmiastową dezynfekcję wody w tym wodociągu. PPIS w Giżycku nakazał doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417) w terminie do dnia 05 grudnia 2008 r.

Wodociąg w Białej Giżyckiej zaopatruje w wodę 5 miejscowości (622 osoby).
KP