mapa serwisudrukuj

Jakość wody w Spychowie, Nowej Kaletce i Marcinkowie

Poprawa jakości wody w Spychowie (powiat szczycieński)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie stwierdził wygaśnięcie decyzji z dnia 28 września 2009 r. nakazującej natychmiastowe doprowadzenie jakości wody w wodociągu publicznym Spychowo do wymaganych norm (po stwierdzeniu obecności bakterii grupy coli).

Wyniki badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Spychowo w dniach 1, 6, 12 października 2009 r. wykazały, że jakość wody odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417).Kłopoty z wodą w Nowej Kaletce

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że 23 października 2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Nowej Kaletce ze względu na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22ºC i 36ºC.

PPIS w Olsztynie nakazał doprowadzić jakość wody do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) w terminie do 9 listopada 2009 r. oraz w trybie natychmiastowym wprowadzić dezynfekcję wodociągu do czasu uzyskania wody o właściwej jakości zdrowotnej. W przypadku dezynfekcji wody przy użyciu związków chloru, stężenie chloru wodnego powinno wynosić 0,3 mg/l, zgodnie z załącznikiem nr 4 w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia.

 


Bakterie coli w wodociągu w Marcinkowie

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w dniu 23 października 2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Marcinkowie, ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody – obecność bakterii grupy coli.

PPIS w Olsztynie nakazał doprowadzić jakość wody do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) w terminie do 9 listopada 2009 r. oraz w trybie natychmiastowym wprowadzić dezynfekcję wodociągu do czasu uzyskania wody o właściwej jakości zdrowotnej. W przypadku dezynfekcji wody przy użyciu związków chloru stężenie chloru wodnego powinno wynosić 0,3 mg/l zgodnie z załącznikiem nr 4 w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia.

KP