mapa serwisudrukuj

Wodociągi - w Butrynach i Patrykach


2013-10-14

Wodociąg publiczny w Butrynach

 

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 11 października 2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Butrynach ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody – obecność bakterii grupy coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie nakazał w terminie do 29 października 2013 r. doprowadzić jakość wody do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz w trybie natychmiastowym wprowadzić dezynfekcję wodociągu do czasu uzyskania wody o właściwej jakości zdrowotnej.

Wodociąg publiczny w Butrynach zaopatruje dwie miejscowości – 436 mieszkańców.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

2013-10-14

Wodociąg publiczny w Patrykach

 

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 11 października 2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Ptrykach ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody – obecność bakterii grupy coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie nakazał do 29 października 2013 r. doprowadzić jakość wody ww. wodociągu do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz w trybie natychmiastowym wprowadzić dezynfekcję wodociągu do czasu uzyskania wody o właściwej jakości zdrowotnej.

Wodociąg publiczny w Patrykach zaopatruje jedną miejscowość – 30 mieszkańców.

KP