mapa serwisudrukuj

Jakość wody wodociągowej w miejscowościach: Bagno i Jakunówek

Poprawa jakości wody w wodociągu publicznym Bagno (powiat nowomiejski)

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje:


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim
stwierdza wygaśnięcie decyzji z dnia 17 listopada 2010 r. dotyczącej doprowadzenia wody do wymagań określonych w zał. nr 1 1p. 2A i nr 3 1p. 1A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) w wodociągu publicznym Bagno.

Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z wymienionego wodociągu w dniach 22.11.2010 r. oraz 30.11.2010 r. wykazały, że pod względem sanitarnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Warunkowa przydatność wody w wodociągu w powiecie węgorzewskim

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje,

że 3
grudnia 2010 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Jakunówku ze względu na obecność w wodzie bakterii grupy coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie nakazał doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr, poz. 417 z późn. zm.). 
 
KP