mapa serwisudrukuj

Poprawa jakości wody w wodociągu publicznym Czarny Piec (powiat szczycieński)

    Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie 30 grudnia 2011 r. stwierdził wygaśnięcie swojej decyzji z dnia 10 października 2011 r. dotyczącej doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Czarny Piec do norm sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.
    Strona przeprowadziła prawidłową dezynfekcję sieci wodociągowej, w wyniku której jakość wody odpowiada normom w/w rozporządzenia.
W związku z powyższym decyzja z dnia 06.10.2011 r. stała się bezprzedmiotowa.
KP