mapa serwisudrukuj

Wodociąg publiczny w Kruklankach (pow. giżycki)

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 23 kwietnia 2010 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Kruklankach. W pobranych próbkach wody stwierdzono przekroczenie najwyższej dopuszczalnej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC.

 PPIS w Giżycku nakazał właścicielowi wodociągu doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417) w terminie do 4 maja 2010 r.

KP