mapa serwisudrukuj

Bakterie z grupy coli w wodociągu w Jakunówku i poprawa jakości wody w wodociągu publicznym Moruny

Bakterie z grupy coli w wodociągu w Jakunówku

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że 3 grudnia 2010 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Jakunówko, ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody – obecność bakterii grupy coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie nakazał doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.) w terminie do 17 grudnia 2010 r. oraz w trybie natychmiastowym wprowadzić dezynfekcję wodociągu do czasu uzyskania wody o właściwej jakości zdrowotnej. W przypadku dezynfekcji wody przy użyciu związków chloru stężenie chloru wodnego powinno wynosić 0,3 mg/l, zgodnie z załącznikiem nr 4 w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Poprawa jakości wody w wodociągu publicznym Moruny (powiat kętrzyński)

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie stwierdza wygaśnięcie decyzji z 8 października 2010 r. dotyczącej doprowadzenia do należytego składu bakteriologicznego wody przeznaczonej do spożycia w wodociągu publicznym Moruny.

Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z wodociągu wykazały, że pod względem mikrobiologicznym jakość wody odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

KP