mapa serwisudrukuj
Przyczyna:
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w dniu 29.10.2008 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu zakładowym w miejscowości Bałcyny.

W próbkach wody pobranych w dniach 22 i 27.10.2008 r. stwierdzono obecność bakterii grupy coli. W związku z powyższym wprowadzono natychmiastową dezynfekcję wody w tym wodociągu.

PPIS w Ostródzie nakazał doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym do norm określonych w załączniku 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417) - w terminie do dnia 13.11.2008 r.

Wydano komunikat informujący, że woda nadaje się do spożycia wyłącznie po jej uprzednim przegotowaniu.

Wodociąg w Bałcynach zaopatruje w wodę jedną miejscowość (247 osób).


KP