mapa serwisudrukuj

Poprawa jakości wody w wodociągu publicznym w Najdymowie (powiat olsztyński)

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie 1 lutego 2010 r. stwierdził wygaśnięcie decyzji z dnia 10 listopada 2009 r. dotyczącej doprowadzenia jakości wody w wodociągu publicznym w Najdymowie pod względem mikrobiologicznym do wymaganych norm.

Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z wodociągu wykazały, że pod względem mikrobiologicznym jakość wody odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

KP