mapa serwisudrukuj

Zanieczyszczenie w wodociągu w Waplewie...


Zanieczyszczenie w wodociągu w Waplewie…

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że 27 października 2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu lokalnym stacji PKP Waplewo, ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody – obecność bakterii grupy coli.

PPIS w Olsztynie nakazał doprowadzić jakość wody do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) w terminie do 12 listopada 2009 r. oraz w trybie natychmiastowym wprowadzić dezynfekcję wodociągu do czasu uzyskania wody o właściwej jakości zdrowotnej.

 

…i w Lesznie

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że 27 października 2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu lokalnym w Lesznie (powiat olsztyński), ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody – obecność bakterii grupy coli oraz ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22º i 36º.

PPIS w Olsztynie nakazał doprowadzić jakość wody do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) w terminie do 12 listopada 2009 r. oraz w trybie natychmiastowym wprowadzić dezynfekcję wodociągu do czasu uzyskania wody o właściwej jakości zdrowotnej.

 

KP