mapa serwisudrukuj

Bakterie w wodzie w wodociągu PKP Waplewo

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 14 maja 2010 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu lokalnym PKP Waplewo oraz zakazał spożywania wody z wymienionego wodociągu. W pobranych próbkach wody stwierdzono obecność Escherichia coli, bakterii grupy coli i Enterokoków.

W związku z powyższym wprowadzono natychmiastową dezynfekcję wody w tym wodociągu. PPIS w Olsztynie nakazał zapewnić odbiorcom wodę o właściwych parametrach z innego, zastępczego źródła oraz doprowadzić jakość wody w wodociągu PKP Waplewo pod względem mikrobiologicznym do norm określonych w załączniku nr 1A i 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417) w terminie do 30 maja 2010 r.

KP