mapa serwisudrukuj

Warunkowa przydatność wody do spożycia - z wodociągu Smykówko

     Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w 3 grudnia 2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Smykówko ze względu na wysoki wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 ºC po 72 h.
     PPIS w Ostródzie nakazał doprowadzić jakość wody w wymienionym wodociągu do norm określonych w załączniku nr 1B do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417z późn. zm.) do 18 grudnia 2012 r. oraz w trybie natychmiastowym wprowadzić dezynfekcję wodociągu do czasu uzyskania wody o właściwej jakości zdrowotnej.

 
      Wodociąg zaopatruje w wodę trzy miejscowości (754 osoby).
KP