mapa serwisudrukuj

Poprawa jakości wody w wodociągach publicznych, pogorszenie jakości wody w studni ...

Poprawa jakości wody w wodociągu publicznym w Nowej Kaletce (powiat olsztyński)

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie stwierdził wygaśnięcie decyzji z 23 października 2009 r. w sprawie doprowadzenia jakości wody w wodociągu publicznym w Nowej Kaletce pod względem mikrobiologicznym do norm określonych w załączniku 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

Wyniki badania próbek wody pobranych w wymienionym wodociągu w dniu 27.10.2009 r. wykazały, że jakość wody odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach nr 1A i 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z 29 marca 2007 r.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poprawa jakości wody w wodociągu publicznym w Marcinkowie (powiat olsztyński)

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie stwierdził wygaśnięcie decyzji z 23 października 2009 r. w sprawie doprowadzenia jakości wody w wodociągu publicznym w Marcinkowie pod względem mikrobiologicznym do norm określonych w załączniku 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

Wyniki badania próbek wody pobranych w wodociągu w dniu 27.10.2009 r. wykazały, że jakość wody odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach nr 1A i 3A do wymieniowego wyżej Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pogorszenie jakości wody w studni w Nagladach 44 (powiat olsztyński)


Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że 13 października 2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia w studni w Nagladach 44 oraz zakazał jej spożywania. W pobranych próbkach stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne (obecność bakterii grupy coli, enterokoków i escherichia coli).

PPIS w Olsztynie nakazał zapewnić odbiorcom wodę o właściwych parametrach z innego, zastępczego źródła oraz doprowadzić jakość wody w studni w Nagladach 44 do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) w terminie do 30 listopada 2009 r.

KP