mapa serwisudrukuj

2014-06-09 - wodociąg publiczny w Biesalu

    Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 6 czerwca 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Biesalu ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody - zwiększona ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72 h oraz na obecność bakterii grupy coli.

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie nakazał w terminie do 7 lipca 2014 r. doprowadzić jakość wody do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz w trybie natychmiastowym poinformować użytkowników wodociągu o konieczności przegotowania wody przed spożyciem.

   Wodociąg publiczny w Biesalu zaopatruje siedem miejscowości - 986 mieszkańców.

KP