mapa serwisudrukuj

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody w Miłakowie

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w dniu 27 października 2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Miłakowie ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody – obecność bakterii grupy coli.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie nakazał wprowadzenie w trybie natychmiastowym dezynfekcji wody oraz w terminie do 10 listopada 2011 r. doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

KP