mapa serwisudrukuj

Wodociąg publiczny w Patrykach

       Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie 31 lipca 2015 r. stwierdził wygaśnięcie swojej decyzji z dnia 15 czerwca 2015 r. dotyczącej doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym w Patrykach do norm sanitarnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).
       W związku z powyższym decyzja z 21 października 2014 r. stała się bezprzedmiotowa.
KP