mapa serwisudrukuj

Warunkowa przydatność wody do spożycia

    Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 4 listopada 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu Klewno ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu, żelaza, jonu amonowego i mętność.

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie nakazał w terminie 30 grudnia 2014 r. doprowadzić jakość wody do norm określonych w załączniku nr 3B do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

    Wodociąg Klewno zaopatruje trzy miejscowości - 259 mieszkańców.

KP