mapa serwisudrukuj

Wodociąg publiczny w Tuławkach


    Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 12 listopada 2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Tuławkach ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu.

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie nakazał w terminie do dnia 5 grudnia 2013 r. doprowadzić jakość wody do norm określonych w załączniku nr 3B do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm).

     Wodociąg publiczny w Tuławkach zaopatruje dwie miejscowości – 868 mieszkańców.

KP