mapa serwisudrukuj

Aktualności 2014-11-03

    Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie 29 października 2014 r. stwierdził wygaśnięcie decyzji z dnia 24 lipca 2014 r. dotyczącej doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Jeziorany do norm sanitarnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia. Strona przeprowadziła prawidłową dezynfekcję sieci wodociągowej, w wyniku której jakość wody odpowiada normom ww. rozporządzenia. W związku z powyższym decyzja z dnia 24 lipca 2014 r. stała się bezprzedmiotowa.

    Wodociąg zaopatruje w wodę 10 miejscowości (4474 osób).

KP