mapa serwisudrukuj

2013-11-05 – wodociąg publiczny Rumy (pow. szczycieński)

   Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie 29 października 2013 r. stwierdził wygaśnięcie swojej decyzji z dnia 04 października 2013 r. dotyczącej doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym w Różnowie do norm sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn.zm.).

    W związku z powyższym decyzja z dnia 04 października 2013 r. stała się bezprzedmiotowa.

KP