mapa serwisudrukuj

Wygaśnięcie decyzji

     Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie 12 listopada 2014 r. stwierdził wygaśnięcie swojej decyzji z dnia 21 października 2014 r. dotyczącej doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Dzierzki do norm sanitarnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). W związku z powyższym decyzja z 21 października 2014 r. stała się bezprzedmiotowa.

KP