mapa serwisudrukuj

Wodociąg publiczny w Szałstrach

      Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 19 lutego 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Szałstrach ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody – zwiększona ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC po 72 h.

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie nakazał w trybie natychmiastowym doprowadzić jakość wody do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz w trybie natychmiastowym poinformować użytkowników wodociągu o konieczności przegotowania wody przed spożyciem.

     Wodociąg publiczny w Szałstrach zaopatruje jedną miejscowość – 227 mieszkańców.

KP