mapa serwisudrukuj

Komunikat z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wody przeznaczonej do spożycia.

   Warmińsko-Mazurski Państwowy Inspektor Sanitarny informuje, że decyzją z 22 października 2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym Wydminy. Powodem stwierdzenia braku przydatności była obecność bakterii grupy coli.

Wydano komunikat, w którym poinformowano konsumentów o braku przydatności wody do spożycia. Administrator wodociągu został zobligowany do zapewnienia konsumentom wody o właściwej jakości z innego, zastępczego źródła.

Wodociąg Wydminy zaopatruje 13 miejscowości: Wydminy, Sucholaski, Mazuchówka, Dudka, Ernstowo, Grodkowo, Gawliki Małe, Ranty, Radzie, Cybulki, Wężówka, Siemionki, Gębałki - 3585 osób.

Według stanu na dzień 24 października 2016 r. brak przydatności wody do spożycia z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne obowiązuje w następujących wodociągach zaopatrujących wyszczególnione poniżej miejscowości:

powiat olsztyński:

 • wodociąg Brzydowo - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Brzydowo (451 osób);
 • wodociąg Krokowo - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii Escherichia coli; wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Krokowo i Derc (424 osoby);
powiat nidzicki:
 • wodociąg Łysakowo - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Łysakowo (215 osób);
 • wodociąg Zagrzewo - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli. Wodociąg zaopatruje w wodę 1 miejscowość - Zagrzewo - 409 osób;
 • wodociąg Niedanowo - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli. Wodociąg zaopatruje w wodę 1 miejscowość - Niedanowo - 185 osób
powiat elbląski:
 • wodociąg DPS Rangóry - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę DPS Rangóry (40 osób);
 • wodociąg Dargowo - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę 1 miejscowość - Dargowo (162 osoby);
powiat piski:
 • wodociąg Chmielewo - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli Escherichia coli. Wodociąg zaopatruje w wodę 1 miejscowość Chmielewo (61 osób).
powiat bartoszycki:
 • Wodociąg Gierkiny - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli i ogólną liczbę mikroorganizmów w 22oC po 72h; Wodociąg zaopatruje w wodę 1 miejscowość Ostre Bardo (79 osób).
powiat lidzbarski:
 • wodociąg Morawa - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Morawa (149 osób);
powiat ostródzki:
 • wpdpciąg Dąbrówno - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę 2 miejscowości (Dąbrówno, Jabłonowo) - 1141 osób.
powiat działdowski:
 • wodociąg Jeleń - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli i ogólną liczbę mikroorganizmów w 22oC po 72h; wodociąg zaopatruje w wodę 7 miejscowości: (Jeleń, Wąpiersk, Ciechanówko, Tarczyny, Kiełpiny, Chełsty, Koszelewki) 1706 osób.
powiat nowomiejski:
 • wodociąg Grodziczno - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli i Escherichia coli. Wodociąg Grodziczno zaopatruje w wodę 11 miejscowości (Grodziczno, Nowe Grodziczno, Ostaszewo, Białobłoty, Zwiniarz, Świniarc, Montowo, Katlewo, Zajączkowo, Linowiec, Kuligi) - 3800 osoby.
powiat giżycki:
 • wodociąg Wydminy - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli. Wodociąg Wydminy zaopatruje w wodę 13 miejscowości (Wydminy, Sucholaski, Mazuchówka, Dudka, Ernstowo, Grodkowo, Gawliki Małe, Ranty, Radzie, Cybulki, Wężówka, Siemionki, Gębałki) - 3585 osób.

Ponadto z uwagi na utrzymujące się ponadnormatywne stężenia parametrów fizykochemicznych w wodzie, zakaz spożywania wody obowiązuje w:

powiat szczycieński:
 • Dzierzki - (żelazo, mętność, mangan); zaopatruje w wodę  Dzierzki (64 osoby);
powiat nidzicki:
 • Siemianowo - (żelazo, mangan); zaopatruje w wodę Siemianowo (96 osób);
 • Gołębiewo - (żelazo, mangan); zaopatruje w wodę Gołębiewo (220 osób);
powiat olsztyński:
 • wodociąg Nowa Kaletka - (żelazo, mangan i nieakceptowalna mętność); zaopatruje w wodę Nową Kaletkę (35 osób);
powiat piski:
 • wodociąg Wielki Las - (mangan, mętność); zaopatruje w wodę miejscowość: Wielki Las (120 osób);
 • wodociąg Karpa - (mangan); zaopatruje w wodę miejscowości: Karpa, Hejdyk, Ciesina (210 osób);
powiat ostródzki:
 • wodociąg OW STANICA WODNA - (jon amonowy). Nie zaopatruje w wodę stałych mieszkańców. Woda z ujęcia jest wykorzystywana w ośrodku turystycznym.
powiat elbląski:
 • wodociąg Sakówko - (mangan, związki żelaza, jon amonowy, nieakceptowalny zapach); zaopatruje w wodę miejscowość: Sakówko (171 osób).

Aktualne informacje dotyczące jakości wody można uzyskać od podmiotów dostarczających wodę, ze stron internetowych urzędów gmin oraz we właściwych miejscowo Powiatowych (Granicznej) Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych. Na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie systematyczne będą zamieszczane aktualne komunikaty dotyczące jakości wody do spożycia.
KP