mapa serwisudrukuj

2013-11-07 Wodociąg publiczny Smykówko (pow. ostródzki)


     Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie 5 listopada 2013 r. stwierdził wygaśnięcie swojej decyzji z dnia 3 grudnia 2012 r. dotyczącej doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Smykówko do norm sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

     W związku z powyższym decyzja z 3 grudnia 2012 r. stała się bezprzedmiotowa.

KP