mapa serwisudrukuj

Brak przydatności wody do spożycia - wodociąg Karolinek

    Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 12 listopada 2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu sieciowym Karolinek gm. Pasłęk ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody bakteriami grupy coli oraz Escherichia coli.

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu zakazał w trybie natychmiastowym spożywania wody przez ludzi oraz nakazał w trybie natychmiastowym  zapewnić odbiorcom w wodę o właściwych parametrach z innego źródła.

    PPIS w Elblągu nakazał doprowadzić jakość wody do norm określonych w załączniku nr 1A i 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm) w terminie do 26 listopada 2012 r.

KP